Aquest és el carnet que permet acreditar els coneixements que un té de les noves tecnologies. Es pot trobar tota la informació en aquestes pàgines. Si passes el ratolí per damunt de la imatge podràs accedir a més informació:Pàgina oficial.

Competencies ACTIC (ordre 2012) (pdf)

Altres materials de Formació. (Departament d'Educació)

COMPETIC (el currículum de la formació d'adults)