A més de tenir connexió a Internet ens cal tenir un o més d'un navegador. Tots ells són gratuïts. Els més estesos són aquests, tot i que últimament s'està imposant el Google Chorme:
los navegadores web.jpg
Google Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari
Mozilla Firefox Si hi fas un clic podràs seguir un petit manual de com funciona aquest navegador.


Tots funcionen de manera similar encara que amb petites variacions. Facis servir el que facis servir, però, procura tenir-lo sempre actualitzat.